نمایندگی فروش

(انتخاب رده دیگر)

نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 1000 مگابایت
150,000 ریال ماهانه
800,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
کنترل پنل
Plesk11
فضا
1GB
پهنای باند
20GB
تعداد اکانت
10
سالیانه
1,500,000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 1000 مگابایت (0 موجود است)
150,000 ریال ماهانه
800,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
کنترل پنل
Plesk11
فضا
1GB
پهنای باند
20GB
تعداد اکانت
10
سالیانه
1,500,000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 3000 مگابایت
395,000 ریال ماهانه
2,350,000 ریال شش ماهه
4,500,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
تعداد اکانت
30
فضا
3GB
پهنای باند
60GB
کنترل پنل
Plesk11
سالیانه
4,500,000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 3000 مگابایت (0 موجود است)
395,000 ریال ماهانه
2,350,000 ریال شش ماهه
4,500,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
تعداد اکانت
30
فضا
3GB
پهنای باند
60GB
کنترل پنل
Plesk11
سالیانه
4,500,000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 5000 مگابایت
570,000 ریال ماهانه
3,400,000 ریال شش ماهه
6,600,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
تعداد اکانت
50
فضا
5GB
پهنای باند
100GB
کنترل پنل
Plesk11
سالیانه
6,600,000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 5000 مگابایت (0 موجود است)
580,000 ریال ماهانه
3,400,000 ریال شش ماهه
6,600,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
تعداد اکانت
50
فضا
5GB
پهنای باند
100GB
کنترل پنل
Plesk11
سالیانه
6,600,000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 10000 مگابایت
770,000 ریال ماهانه
4,600,000 ریال شش ماهه
9,000,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
تعداد اکانت
100
فضا
10GB
پهنای باند
200GB
کنترل پنل
Plesk11
سالیانه
9,000,000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 10000 مگابایت (0 موجود است)
775,000 ریال ماهانه
4,600,000 ریال شش ماهه
9,000,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
تعداد اکانت
100
فضا
10GB
پهنای باند
200GB
کنترل پنل
Plesk11
سالیانه
9,000,000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 20000 مگابایت
1,125,000 ریال ماهانه
6,700,000 ریال شش ماهه
13,000,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
تعداد اکانت
200
فضا
20GB
پهنای باند
400GB
کنترل پنل
Plesk11
سالیانه
13000000ریال
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 20000 مگابایت (0 موجود است)
1,125,000 ریال ماهانه
6,700,000 ریال شش ماهه
13,000,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
تعداد اکانت
200
فضا
20GB
پهنای باند
400GB
کنترل پنل
Plesk11
سالیانه
13000000ریال


Powered by WHMCompleteSolution