جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 220,000 ریال 220,000 ریال 220,000 ریال
.co.ir 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
.ac.ir 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
.net.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.org.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.sch.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.id.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.gov.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.com 1 3,750,000 ریال 3,750,000 ریال 3,750,000 ریال
.net 1 4,150,000 ریال 4,150,000 ریال 4,150,000 ریال
.org 1 3,780,000 ریال 3,780,000 ریال 3,780,000 ریال
.in 1 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال
.info 1 3,730,000 ریال 3,730,000 ریال 3,730,000 ریال
.co 1 9,450,000 ریال 9,450,000 ریال 9,450,000 ریال
.biz 1 3,630,000 ریال 3,630,000 ریال 3,630,000 ریال
.us 1 2,860,000 ریال 2,860,000 ریال 2,860,000 ریال
.me 1 6,990,000 ریال 6,990,000 ریال 6,990,000 ریال
.eu 1 3,110,000 ریال 3,110,000 ریال 3,110,000 ریال
.site 1 9,500,000 ریال 9,500,000 ریال 9,500,000 ریال


Powered by WHMCompleteSolution